bikash99 Avatar

bikash99님의 응모작

Design a Logo for a pharmacy 콘테스트 기준

 1. 2위 항목
  참가 번호 48
  Design a Logo for a pharmacy 관련, Graphic Design 콘테스트 응모작 #48
  거부
  0 좋아요
 2. 2위 항목
  참가 번호 47
  Design a Logo for a pharmacy 관련, Graphic Design 콘테스트 응모작 #47
  거부
  0 좋아요
 3. 2위 항목
  참가 번호 46
  Design a Logo for a pharmacy 관련, Graphic Design 콘테스트 응모작 #46
  거부
  0 좋아요