종료

Potřebuji spravovat marketingové kampaně na sociálních sítích

이 작업에 1명의 프리랜서가 입찰에 응했으며, 평균 입찰가는 €15 금액입니다.

Howky

Dobrý den, na Váš projekt jsem narazil zcela náhodou, když mi freelancer.com, který už nějakou dobu nepoužívám, poslal e-mail s nabídkou všech možných prací a zakázek. To, že jsem tam zahlédl jednu v češtině mě překva 더 보기

€15 EUR / 시간
(0 리뷰)
0.0